Välkommen till Nani Sollentuna Clean Service AB

Vi är ett städbolag med över 15 medarbetare och som har funnits i 14 år  tackvare vår strikta policy som sätter miljön och våra kunder i fokus. Vi utför alla typer av städning inom stor Stockholm.

 

Vår medvetenhet om hållbar utveckling gör att vi månar om både miljön och våra medarbetare.
 

 Läs mer vår miljöpolicy och personalutbildning>>

 
     
   

 

     

 

 Design: Nilcotek International AB                                      Copyright©2012