Beskrivning av vårt sätt att städa

Vi använder oss bland annat av torra städmetoder, doseringskapsyler, miljömärkta produkter och kemikalier. Vi källsorterar avfall samt utför kontroller och uppföljning av utfört arbete.
 

Leverantörer

Vi anlitar 3 huvudleverantörer, tillverkare som leverantörer av städmaterial och maskiner, dessa är Nilfisk-Advance, Johnsson-Diversy och The Butchers Company.


Uppdragsstart av nya städobjekt

Vid start av ett nytt städuppdrag använder vi en checklista som städ för planeringen och som underlag till information och introduktions-utbildning för lokalvårdare:

 

 • Vad som ska göras och när

 • Information om kunden, adress, kontaktperson etc

 • Städ områden

 • Städmetoder, maskiner, kemikalier, skyddsutrustning etc.

 • Efter uppdragsstarten följer vi upp att allt fungerar, att lokalvårdare utför arbetet enligt arbetsinstruktion och andra krav.  Ordning och reda i städförråd, skötsel och underhåll av utrustning och maskiner Vi håller ordning och reda i städförråd. Vi ska också sköta och rengöra maskinerna samt redskap. Då ökar lokalvårdarens möjligheter att utföra ett högkvalitativt arbete. Att underhålla maskiner och utrustning är dessutom god miljövård

 

STÄDOBJEKTPÄRM

I våra städförråd finns en till varje städobjekt anpassad städobjektpärm, i pärmen finns:

 • Arbets-/städinstruktioner

 • Information om kontaktpersoner

 • Kopia av kvalitetskontroller

 • Materialrekvisitioner

 • Utrustningslistor

 • Säkerhetsdatablad för kem

 • Avvikelserapporter

 • Dokument för nödlägesberedskap

 • Denna pärm är ett av våra verktyg för att alla lokalvårdare ska leva upp till krav och regler vi har ställt upp för att mål gällande krav och miljö med mera ska uppnås. Även kunden har tillgång till pärmen för att inhämta information, skriva en avvikelserapport eller ett förbättringsförslag etc.


 

 

 

 

 

 


 

 Design: Nilcotek International AB                                      Copyright©2012